MÙA HOA DÃ QUỲ – SẮC VÀNG TRÊN TÂY NGUYÊN

Cao nguyên mùa hoa dã quỳ Cứ vào độ tháng Mười, đất cao
mỗi người