TN-01 KHÁM PHÁ BUÔN MA THUỘT 2N1Đ

Chương trình chi tiết: NGÀY 1: ĐÓN KHÁCH – LÀNG CÀ PHÊ –
2N1Đ
3*, 4*, 5*

TN-02 KHÁM PHÁ BUÔN MA THUỘT 3N2Đ

Chương trình chi tiết: NGÀY 1: ĐÓN KHÁCH – LÀNG CÀ PHÊ –
mỗi người
3N2Đ
3*, 4*, 5*

TN-03 BUÔN MA THUỘT – GIA LAI 3N2Đ

Chương trình chi tiết: NGÀY 1: ĐÓN KHÁCH – TRANG TRẠI CÀ PHÊ
mỗi người
3N2Đ
3*, 4*, 5*

TN-04 BUÔN MA THUỘT – GIA LAI – KONTUM 4N3Đ

Chương trình chi tiết: NGÀY 1: ĐÓN KHÁCH – LÀNG CÀ PHÊ –
mỗi người
4N3Đ
3*, 4*, 5*

TN-05 BUÔN MA THUỘT – GIA LAI – KONTUM – MĂNG ĐEN 5N4Đ

Chương trình chi tiết: NGÀY 1: ĐÓN KHÁCH – LÀNG CÀ PHÊ –
mỗi người
5N4Đ
3*, 4*, 5*
4N3Đ
3*

TOUR GHÉP KHÁM PHÁ BUÔN MA THUỘT

Chương trình chi tiết:        
mỗi người
2N1Đ
3*
4N3Đ
3*