Bình Ba – Đảo Quốc Tôm Hùm

Điểm tham quan nổi bật của chương trình: Chương trình chi tiết:
mỗi người
2 Ngày 1 Đêm
2*

BỘ CHƯƠNG TRÌNH TOUR BAN MÊ XANH (Khách Đoàn)

Thư Ngỏ   Kính gửi : Quý Trường Học, Quý Khách Hàng! Công ty
mỗi người

Đà Lạt – Khám Phá Ngoại Ô Thành Phố

Điểm tham quan nổi bật của chương trình: Chương trình chi tiết:
mỗi người
2 Ngày 1 Đêm
2*
4 Ngày 3 Đêm
2*, 3*, 4*

Hà Tiên – Phú Quốc – Châu Đốc

Chương trình chi tiết:
mỗi người
4 Ngày 4 Đêm
2*, 3*, 4*
3 Ngày 3 Đêm
2*, 3*, 4*