Bình Ba – Đảo Quốc Tôm Hùm

Điểm tham quan nổi bật của chương trình: Chương trình chi tiết:
mỗi người
2N1Đ
2*

DAILY TOUR TÂY NGUYÊN (KDL BUÔN ĐÔN – THÁC DRAY NUR)

Chương trình chi tiết: 07h30: Xe và HDV đón Quý khách tại khách
mỗi người
1N

DAILY TOUR TÂY NGUYÊN (NÚI ĐÁ VOI – HỒ LĂK – BIỆT ĐIỆN BẢO ĐẠI)

Chương trình chi tiết: 07h00: Xe và HDV đón Quý khách tại khách
mỗi người
1N

Đà Lạt – Khám Phá Ngoại Ô Thành Phố

Điểm tham quan nổi bật của chương trình: Chương trình chi tiết:
mỗi người
2*

ĐĂK LĂK – ĐÀ NẴNG – HỘI AN

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐÀ NẴNG – PHỐ CỔ HỘI AN Chương trình
3N3Đ
2*, 3*, 4*

Hà Tiên – Phú Quốc – Châu Đốc

Chương trình chi tiết:
mỗi người
2*, 3*, 4*